Bronckhorst Noord

De kernen Vorden, Kranenburg en Wichmond maken deel uit van de regio Bronckhorst Noord.

Vorden

Vorden wordt in 1121 voor het eerst genoemd en is afgeleid van het woord voorde, een doorwaadbare plaats in een rivier, in dit geval de Vordense beek. Kruisingen van wegen en beken waren belangrijke punten en vaak verrees daar een versterkte nederzetting.

In Vorden was dat kasteel Vorden. Onder bescherming van de kasteelheer vestigden zich boeren en handwerkslieden. Vorden telt maar liefst negen kastelen, waarlangs een landelijk bekend fietstocht is uitgezet en geniet zijn bekendheid als kastelendorp en zijn coulissen landschap dat zo kenmerkend is voor deze streek.

Vorden heeft in 2021 een inwonertal van ca. 7.220 inwoners.

Voorzieningen

In Vorden zijn onderstaande voorzieningen aanwezig:

  • Een goed winkelbestand en een weekmarkt.
  • Diverse Hotels, restaurants en andere gelegenheden.
  • Gezondheid centra, Dorpshuizen en buurtcentra.
  • Kleuter en basisscholen alsmede voortgezet onderwijs (De Kompaan)
  • Een actief verenigingsleven op het gebied van sport, cultuur en op ander gebied.
  • Er vinden jaarlijks veel evenementen plaats.
  • Bedrijfsterrein, en camping bedrijven.
  • Goed bereikbare openbaar vervoersvoorzieningen o.a. spoorwegstation.
  • Openluchtzwembad en diverse sportaccommodaties
  • Diverse kleine kernen en buurtschappen in een prachtige omgeving met veel ruimte en rust